ייפוי כוח מתמשך- על מה ולמה?

ייפוי כוח מתמשך- על מה ולמה?


מעשה שהיה כך היה…

יהודה קשיש בן 84 שיש לו בן ושתי בנות, ערך לפני כחצי שנה ייפוי כח מתמשך ועל פי הוראותיו המפורטות קבע כי ברצונו להמשיך ולהתגורר בביתו וכן ברצונו ללכת פעם בשבוע לאכול גלידה בחוף הים של נהריה וכן ביקש כי אף אחד מילדיו לא יוכל להשימו בבית אבות סיעודי.

יהודה ידע כי כאשר הוא צלול ומודע למעשיו הרי שהוראותיו כפי שנתן אותם יבוצעו הלכה למעשה אחד לאחד ומשכך ביקש למנות את בתו הבכורה לטפל בענייניו בבוא היום עת יהפך ללא כשיר לקבלת החלטות, ייפוי הכח המתמשך הופקד אצל האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים.

בחודש האחרון חש יהודה בלבול קשה וחוסר יכולת להיות מרוכז ונאלץ לנוח ימים רבים במיטתו וילדיו החלו לטקס עצה בעניינו, תוך שמועלות אפשרויות שונות על ידי כל אחד מילדיו.

הבן אץ רץ לו ולקח את אחד מעורכי הדין היקרים ביותר שניתן להשיג וזאת לשם הגשת בקשה להיות ממונה כאפוטרופוס על אביו ועל מנת שיוכל לקבל החלטות עבורו ואילו הבת הקטנה פנתה לשכנה שגרה קומה מעליה והיא עורכת דין בעלת משרד עצמאי וזאת על מנת שתמנה את הבת הקטנה לאפוטרופוס על אביה ותוכל לקבל החלטות בשמו.

כאשר עורכי הדין הגישו את בקשותיהם לבית המשפט, הקלידה מזכירת בית המשפט את תעודת הזהות של האב במאגר של האפוטרופוס הכללי ושם התגלה כי ישנו ייפוי כח מתמשך אשר הופקד ובו הוראות ברורות של האב הכיצד לנהוג עימו וכי לפי רצונו הבת הגדולה היא אשר תמונה כאפוטרופוס עליו.

לא עזרו מחאותיהם של הילדים האחרים, הייפוי כח המתמשך גובר על בקשותיהם הנוכחיות ורצונו של האב כפי שנקבע כבר לפני חצי שנה, קוים במלואו.

מה הוא יפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר (מעל גיל 18), לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד כאשר לא יוכל לטפל בכך בעצמו, בתנאי שהוא מבין את המשמעות, המטרות והתוצאות של מתן ייפוי הכוח המתמשך.

האדם (הנקרא “הממנה”) בוחר מרצונו בשלב בו הוא מבין ומסוגל לקבל החלטות ולבצען מי יטפל בענייניו וכיצד יראו חייו אם וכאשר מצבו ישתנה לרעה (הידרדרות במצבו). הידרדרות במצבו יכולה לנבוע כתוצאה מתאונה, מחלות זקנה (כגון דמנציה), מוגבלות נפשית ומוגבלות שכלית העלולות לפגוע בכושר השיפוט של האדם.

הדרך לעשות זאת הינה על ידי מינוי של מיופה כוח שיהיה מוסמך לפעול בשם אותו אדם בעתיד כאשר לא יוכל עוד לקבל או לבצע החלטות הנוגעות לעינינו בעצמו.

הממנה יכול לתת ייפוי כוח מתמשך לכלל ענייניו, האישיים (כולל הרפואיים) והרכושיים או רק לחלקם.

על מיופה הכוח לפעול על פי הנחיות הממנה, עליו לחתום ולאשר בכתב בפני עורך דין (או בפני בעל מקצוע בייפוי כוח רפואי) את הסכמתו לתוכן ייפוי הכוח המתמשך, לרבות ההנחיות המקדימות הנכללות בו. במקרים שההנחיה היא בלתי אפשרית לביצוע, בלתי חוקית או כאשר ביצועה יפגע פגיעה חמורה בממנה – אסור למיופה הכוח לפעול לפיה. במקרה כזה הוא יכול לפנות לבית המשפט ולבקש ממנו לתת הוראות כיצד לפעול

אדם יכול להחליט על מינוי מיופה כוח יחיד וכן על מינוי מיופה כוח חליפי למקרה שמיופה הכוח הראשון לא ירצה או לא יוכל לפעול בשמו. כמו כן הוא יכול למנות מספר מיופיי כוח. ניתן וכדאי לקבוע אם מיופיי הכוח יפעלו במשותף או בנפרד, מהו היקף הסמכויות והאחריות של כל אחד מהם וכן מי יכריע במקרה של מחלוקת ביניהם.

לצורך כניסת ייפוי הכוח המתמשך לתוקף, אין חובה כי האדם יאבד את כשרותו המשפטית, אך בהחלט ניתן לקבוע כי ייפוי הכוח המתמשך יהיה תקף גם למצב זה, ואז כניסת מיופה הכוח לתפקידו יכולה להיעשות במקום מינוי אפוטרופוס בעניינים הספציפיים שהוגדרו בייפוי הכוח המתמשך.

אדם המעוניין לקבוע הוראות מראש למקרה שבו יהיה צורך למנות לו אפוטרופוס, יכול לערוך מסמך של מתן הנחיות מקדימות, שבהן יוכל, למשל, לקבוע מראש מי יהיה האפוטרופוס שלו בעתיד (אם יהיה צורך בכך), וכן לפרט החלטות עתידיות שיתקבלו בשמו או פעולות שיינקטו בשמו על ידי האפוטרופוס שימונה לו.

להלן מספר דוגמאות להוראות שאפשר לתת:

*עורך ייפוי הכוח יכול לקבוע במסגרת ענייניו האישיים הרפואיים את סוג/זהות המטפל המועדף עליו.

*עורך ייפוי הכוח יכול לקבוע במסגרת ענייניו האישיים שמקום מגוריו בעתיד יהיה ביתו, וכי המעבר לסידור חוץ ביתי ייעשה בנסיבות מסוימות בלבד.

*עורך ייפוי הכוח יכול לקבוע במסגרת הטיפול בענייניו הרכושיים כי מיופה הכוח ימכור או ישכיר את ביתו בנסיבות מסוימות או להנחותו להשקיע את כספיו בדרך מסוימת.

נקודות שיש לשים עליהם לב:

ממועד כניסתו לתוקף של ייפוי כוח מתמשך, זכאים קרובי האדם ו”האדם המיודע” לקבל מידע על הפקדת ייפוי הכוח, על זהותם של מיופה הכוח ושל “האדם המיודע” ועל סוגי העניינים שלגביהם ניתן ייפוי הכוח – אלא אם כן הגביל האדם בייפוי הכוח המתמשך את זכאותם.

ממועד הפקדת ייפוי הכוח המתמשך ועד למועד כניסתו לתוקף ישלח האפוטרופוס הכללי לאדם הממנה תזכורת, אחת ל-3 שנים, כדי לוודא שהאדם אינו רוצה לשנות את ייפוי הכוח מכל סיבה שהיא.

נקודה חשובה שיש לשים אליה לב ולהתייחס אליה בקפידה היא, שיש לערוך את ייפוי הכוח על גבי טפסים מיוחדים ולחתום עליהם בפני עורך דין שעבר הכשרה מיוחדת, ושאין לו עניין אישי בייפוי הכוח, במידה ואין זה כך, הרי שלייפוי הכח לא תהיה נפקות משפטית.

לצורך כניסת ייפוי הכוח המתמשך לתוקף, אין חובה כי האדם יאבד את כשרותו המשפטית, אך בהחלט ניתן לקבוע כי ייפוי הכוח המתמשך יהיה תקף גם למצב זה, ואז כניסת מיופה הכוח לתפקידו יכולה להיעשות במקום מינוי אפוטרופוס בעניינים הספציפיים שהוגדרו בייפוי הכוח המתמשך.

הנחיות מקדימות-

אדם המעוניין לקבוע הוראות מראש למקרה שבו יהיה צורך למנות לו אפוטרופוס, יכול לערוך מסמך של מתן הנחיות מקדימות, שבהן יוכל, למשל, לקבוע מראש מי יהיה האפוטרופוס שלו בעתיד (אם יהיה צורך בכך), וכן לפרט החלטות עתידיות שיתקבלו בשמו או פעולות שיינקטו בשמו על ידי האפוטרופוס שימונה לו. למידע נוסף ראו מתן הנחיות מקדימות למינוי אפוטרופוס.

בנוסף, לרשותו של כל אדם שרוצה להיערך לשלב שבו יתקשה לקבל החלטות בעצמו בעתיד, גם אם לא הפקיד ייפוי כוח מתמשך או לא ימונה לו אפוטרופוס, עומדת אפשרות נוספת, והיא מינוי אדם (באופן רשמי) שיסייע לו לקבל החלטות אך לא יקבל אותן במקומו. למידע נוסף ראו תומך החלטות.

לסיום-

האמור במאמר אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. כל פעולה שנעשית ע”פ המידע והפרטים האמורים במאמר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום.   

כותב המאמר הינו עורך דין ומגשר מוסמך בעל וותק של כ- 10 שנים, בעברו עסק בתפעול מערכות גדולות וניהול צוותי עובדים רבים, בוגר שני תארים ובנוסף תואר במשפטים, בעל משרד לעריכת דין בענייני משפחה, ירושות וצוואות, מוסמך האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים לעריכת ייפוי כח מתמשך ומרצה בענייני משפחה וזכויות הגיל השלישי.