אפוטרופסות, האם כדאי לך להתמנות ומה התפקידים של האפוטרופוס על גוף ורכוש?

אפוטרופסות, האם כדאי לך להתמנות ומה התפקידים של האפוטרופוס על גוף ורכוש?

נתחיל עם דוגמא מהשטח: בנושא אפוטרופוס ותפקידיו-

לקוחה, אשר לא בטוחה אם כדאי להתחיל תהליך של אפוטרופוס לאמא הסובלת מדמנציה בינונית, הגיעה לייעוץ אצל עובדת סוציאלית. הלקוחה סיפרה לה, כי אמה עדיין מסוגלת לזהות אנשים אך שוכחת לעיתים איזה יום היום. כמו כן, אמה החלה לסבול גם ממחשבות שווא. הלקוחה הייתה בטוחה כי אמה עדיין צלולה ומסוגלת להחליט החלטות עבור עצמה. על אף העובדה, כי הוסבר לה שהמחלה מתקדמת מהר ועלולה בהמשך לפגוע בשיפוט של אמה. הבת בכל זאת סירבה להתחיל את תהליך האפוטרופוסות.

יום אחד, האם נפלה ונזקקה לניתוח ברגל השבורה, באותו הזמן, הבת גילתה כי אמה נמצאת במצב קוגניטיבי הרבה יותר גרוע ממה שהיא חשבה. הרופאים, לא היו מוכנים לבצע ניתוח ללא הסכמה של האם, מכיוון שהרופאים שמו לב כי הקשישה לא מסוגלת לכך, הוחלט לבצע עבורה טסט מנטלי. האם קיבלה ציון נמוך בטסט. בעקבות כך, העו”ס בבית החולים, ביצעה אפוטרופסות זמנית על גוף בלבד לאם.

התהליך לקח מספר ימים עד שהגיע צו אפוטרופסות לידי העו”ס ובמהלך זמן זה עד הניתוח, האם סבלה מכאבים חזקים ברגל. האם נאלצה לקבל משככי כאבים כדי להתמודד עם הכאב. מקרה שכזה היה יכול להימנע אם הבת הייתה מתחילה את תהליך האפוטרופסות לפני הנפילה.

מדוע בכלל להתחיל תהליך של אפוטרופסות?

כאשר אנשים מזדקנים, הרבה מהם סובלים מדמנציה. ככל שתהליך הדמנציה מחמיר, כך האדם החולה במחלה זקוק ליותר עזרה במהלך היום. קשישים חולי דמנציה, נמצאים בסיכון פיזי וכלכלי כתוצאה מפגיעותם להתעללות פיזית, רגשית, כלכלית והחלטות ללא שיפוט.

חולים אלה זקוקים ליותר הגנה. לדוגמה, קשיש המסרב לכך שמטפל זר יכנס לביתו, או מסרב להיכנס לבית אבות, עלול לסכן את עצמו ואת סביבתו, אם אותו קשיש עבר אירוע מוחי, לא יכול לתקשר יותר וזקוק לעזרה ל-24 שעות ביממה, הוא לא יכול יותר לספק את דעתו בעניין העזרה שהוא מקבל. אלה  הסיבות שהוא זקוק לשם כך לאפוטרופסות.

מה זה למעשה אפוטרופסות?

אפוטרופוס הוא אדם הנבחר כדי להחליט החלטות אישיות עבור אדם אחר. האדם האחר אינו מסוגל להחליט עבור עצמו החלטות חשובות כגון: איפה הוא יגור ואיזה טיפול הוא יקבל?  אדם מבוגר יכול לקבל יותר מאדם אחד כאפוטרופוס עבורו. יכול להיות כי הוא יקבל אפוטרופוס על גוף ורכוש בנפרד. כמו כן יכול להיות מצב כי יהיה יותר מאפוטרופוס אחד אשר אחראי על גוף ורכוש ביחד וכל אחד לחוד. הכוונה שאם אחד לא פנוי להגיע  לחתום על הסכמה לניתוח, השני יגיע במקומו וההיפך.

האם מתאים לך להיות אפוטרופוס?

אם אתה לוקח את תפקיד האפוטרופסות על עצמך,אתה חייב פעם בחצי שנה, לעדכן את האפוטרופוס הכללי מטעם בית המשפט על מצבו החומרי של הקשיש. אתה צריך לוודא עם עצמך אם אכן באמת אתה מבין את התפקיד שאתה רוצה לקחת על עצמך לפני שאתה הופך לאפוטרופוס חוקי על הקשיש.
אם להפוך להיות אפוטרופוס על קשיש, זו אחריות כבדה מדי עבורך, יש אלטרנטיבות אחרות שאפשר לחשוב עליהם כגון:

 1. ייפוי כוח בבנק.
 2. הנחיות מקדימות.
 3. תומך החלטה.
 4. ייפוי כוח רפואי מתמשך.

*פירוט עליהם יכתב בהמשך, יש לציין כי האפשרויות הנ”ל, יכולות להיעשות כל עוד הקשיש עוד בעל שיפוט תקין, כלומר יכולה להיות ירידה קוגניטיבית, אך השיפוט עוד נחשב תקין. לשם בדיקת המצב השכלי, יש לפנות לייעוץ אצל רופא גריאטר או פסיכוגריאטר.

במקרה חירום, לדוגמה, של ניתוח דחוף, אם הקשיש אינו מסוגל להחליט, שיפוטו לא תקין, יש אפשרות לבצע עבורו, אפוטרופוס זמני עבור הפעולה הרפואית הנדרשת. התוקף של האפוטרופסות הזמנית הנ”ל פג, כאשר הפעולה הרפואית הנ”ל מסתיימת.

ההחלטה האם לבצע אפוטרופסות על הקשיש היקר לך?-

בית המשפט לענייני משפחה, זקוק להוכחות שאכן הקשיש אינו כשיר משפטית להחליט החלטות. יש צורך להוכיח כי אותו קשיש אינו מסוגל להחליט עבור עצמו החלטות בסיסיות כגון: היכן יגור, לא מסוגל לספק לעצמו מזון, ביגוד, לדאוג לעצמו פיזית או להחליט עבור עצמו החלטות כלכליות.

באילו מקרים לא ניתן יהיה להתמנות כאפוטרופוס עבור הקשיש?

 1. חוסר ניסיון בעניינים כלכליים בעיקר.
 2. קונפליקטים ואינטרסים.
 3. השכלה נמוכה.
 4. קטין.
 5. חוסר כשירות משפטית של האדם שרוצה להיות אפוטרופוס.
 6. גיל מתקדם (מעל גיל 75).

לאפוטרופוס יש מספר מחויבויות הכוללות:

אפוטרופסות על גוף לעומת אפוטרופסות על רכוש- האם אתה מעוניין לבצע אפוטרופוס על גוף או רכוש ואולי בכלל על שתיהם?
כאשר אתה מבקש להתמנות כאפוטרופוס על גוף ורכוש, אתה למעשה מבקש להיות אחראי מכל הבחינות על הקשיש. להיות אפוטרופוס על רכוש זה אומר, שאתה צריך לדאוג על הרכוש והנכסים של אותו אדם בדרך שתשרת הכי טוב את האינטרסים שלו.
“בית המשפט מחליט את מי למנות לאפוטרופוס, תוך שמירה מקסימלית על האינטרסים של האדם לו ממנים אפוטרופוס, כאשר ניתן למנות מספר אפוטרופוסים לאותו אדם”. נלקח מתוך רעות- משפחה מטפלת.

 1. להעריך רישומים סודיים ולהציג אותם בעת הצורך.
 2. להסכים או לא להסכים עם טיפולים רפואיים מסוימים.
 3. להסכים או לא להסכים עם תוכניות נסיעה שהחסוי, מעוניין לקחת.
 4. לבחור עבור החסוי מקום מגורים מתאים.
 5. לספק צרכים אישיים  וצרכים של ביגוד.
 6. לוודא שרופא יראה את החסוי פעם בשנה ויספק מכתב המתאר את מצבו הבריאותי של החסוי.
 7. לוודא שהחסוי יקבל מענה על צרכיו האישיים.
 8. לדאוג למיצוי הזכויות של החסוי.

9.טפסים שיש למלא לצורך מעקב של האפוטרופוס הכללי-

תוך 60 ימים מיום המינוי, יש להגיש לאפוטרופוס הכללי דו”ח המפרט את נכסי האדם וחובותיו המכונה“פרטה”. בפרטה יפורטו כל נכסיו, זכויותיו והתחייבויותיו של האדם. המידע הנכלל בפרטה צריך להיות מעודכן ונכון ליום המינוי. הפרטה תיערך על גבי הטופס המצורף וחייבת להיות מאומתת בתצהיר. ניתן לאמת את התצהיר בפני כל עורך דין. בכל בית משפט שירות זה ניתן בעלות סמלית.

להנחיות אלה מצורף גם טופס “סל מחיה” טופס זה מיועד לקביעת תקציב ההוצאות החודשי של האדם ויש להגישו לאישור המפקח. קביעת סל מחיה תסייע לך בתכנון התקציבי ועשויה להקל בהתנהלות מול הבנק. בטופס “סל מחיה” יש למלא הכנסות והוצאות חודשיות שוטפות המאפיינות חודש אחד רגיל, ולהגישו, ככל הניתן, תוך 90 ימים מיום המינוי.

למידע על ביצוע תהליך האפוטרופסות ראה מאמר המסביר על תהליך האפוטרופסות בישראל.

כתבה: עירית רבינוביץ, עו”ס M.A בעבודה סוציאלית, בתחום בריאות ושיקום.