מדיניות פרטיות

תאריך שינוי אחרון: מרץ 2024

 

קשישים מאושרים (“החברה“) עושה ככל שביכולתה להתייחס בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר האינטרנט  happyseniors.care (“האתר“) ובשירותי החברה המפורטים להלן. מדיניות פרטיות זו (“מדיניות הפרטיות“) מסדירה את נהלי איסוף מידע על ידי החברה בזמן שימושך באתר ובשירותי החברה.

מדיניות פרטיות זו, מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש וכל הגדרות והמונחים במדיניות הפרטיות יהיו כמשמעם בתנאי השימוש, אלא אם הקשרם של הדברים מחייב אחרת. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, מעת לעת ובהתאם לצורך, את הוראות מדיניות הפרטיות. במקרה שכזה, השינוי יעודכן במסמך זה. שימושך באתר או בשירותי החברה לאחר ביצוע השינויים כאמור, יעיד על הסכמתך לשינויים אלו, ועל כן אנו ממליצים לעיין במדיניות זו מעת לעת.

שימושך באתר או בשירותי החברה מהווים את הסכמתך לתנאי מדיניות הפרטיות. אם אינך מסכים לתנאים אלה, הנך מתבקש לחדול מהשימוש באתר.

סוג המידע שנאסף אודותיך

החברה עשויה לאסוף כמה סוגי מידע מהמשתמשים:

הסוג הראשון של מידע הוא מידע אשר הנאסף באמצעות השימוש באתר או בשירותי החברה ושאינו מאפשר זיהוי המשתמש שממנו נאסף מידע זה (“מידע לא אישי“).

המידע הלא אישי הנאסף על ידי החברה או הצטבר בידי החברה בעת שימושך באתר, עשוי לכלול מידע טכני המועבר ממכשירך או מידע התנהגותי המאפיין את שימושך בשירותי החברה ובאתר. המידע כולל כל מכשיר שבאמצעותו הנך גולש באתר, ספק האינטרנט שלך, סוג הדפדפן והגדרותיו, סוג מערכת הפעלה, היקף ואופי התכנים הנצפים באתר לרבות  כתבות, תמונות שעניינו אותך, זמן ותאריך גלישתך באתר, היקף שימוש באתר לרבות משך ותדירות השימוש באתר, ביקורים באתרים שונים לפני ואחרי הגלישה באתר (דהיינו מקורות הגישה של המשתמשים לאתר ומהאתר) וכו’. אנו משתמשים במידע זה, אשר אינו מזהה משתמשים לשם ניתוח סטטיסטי של שימושים באתר ובשירותי החברה, ניהול האתר ומעקב אחר תנועותיהם של המשתמשים ברחבי האתר על מנת להבטיח כי התוכן המוצג באתר, מוצג באופן היעיל ביותר ואף לשם איסוף מידע דמוגרפי על משתמשי האתר בכללותם.

סוג המידע השני שנאסף על ידי החברה הינו מידע אישי שמאפשר או עשוי לאפשר זיהוי אינדיבידואלי של המשתמש (“מידע אישי“).  אנו עשויים לאסוף ממך מידע אישי כאשר אתה נרשם לאתר או מבצע רכישה או כאשר אתה מעביר אותו אלינו באופן אחר, למשל על ידי יצירת קשר. להלן רשימת המידע האישי אשר החברה עשויה לאסוף ממשתמשים:

  1. דיוור ישיר: בעת גלישתך באתר ואף בכל עת וככל שתהיה מעוניין, מוצעת האפשרות להרשמה לדיווריים הרשמיים של האתר. במסגרת הדיוור הישיר של החברה תקבל מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי של החברה ו/או של צדדים שלישיים. אם המשתמשים מעוניינים להסיר את עצמם מן הדיוור לאחר הרישום, ניתן לעשות זאת בקלות דרך הלינק בתחתית הדיוור שהתקבל.
  2. יצירת קשר עם החברה: בכל פניה שלך לחברה אתה עלול להעביר לנו מידע אישי על מנת שנוכל ליצור עמך קשר, מידע זה עשוי להכיל שם, דרכי יצירת התקשרות כמו טלפון או כתובת דואר אלקטרוני ועוד. החברה תעשה שימוש במידע זה אך ורק על מנת להיענות לבקשתך.

הנך מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל המידע שתמסור ו/או שתעדכן באתר, הנו נכון אמין ומדויק וכן כי מסרת את המידע בשמך ועבור עצמך בלבד ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשת לעשות כן, במפורש, בתנאי השימוש, לרבות במדיניות הפרטיות ו/או בתנאי השימוש הייעודיים.

הסוג השלישי של מידע שנאסף על ידי החברה הינו תוכן שנוצר על ידי משתמשים, בניגוד לתכנים שהועלו על ידי החברה. על ידי העלאת תכנים לאתר (לרבות הבלוג שמופעל על ידי החברה), הנך מעניק לנו הרשאה ביחס לשימוש, אחסון ועיבוד של כל הנתונים האישיים שלך הכלולים בו (למשל, הערות, סטטוס, ביוגרפיה וכו ‘). עליך להיות מודע לכך שכל תוכן שתעלה, לרבות כל תמונה או נתונים אישיים של צדדים שלישיים הכלולים, כפוף להגבלות החוק ולהוראות תנאי השימוש [נא להוסיף לינק לתנאי השימוש] והנך אחראי באופן מלא לעמידה בהם. אנו דורשים כי בעת העלאת תכנים לאתר תפעיל שיקול דעת תוך כבוד לפרטיותו של האחר.

אופן איסוף ושימוש במידע 

אנו אוספים את המידע שלך במהלך כניסתך או שימושך באתר ובשירותי החברה כמפורט לעיל. מידע זה נאסף במאמץ לשפר את חוויית הגלישה שלך באתר, על מנת שנוכל ליצור עמך קשר בנוגע למוצרים, שירותים ועל מנת לשפר את הביצועים והרלוונטיות של שירותי החברה לצרכיך תוך התאמה אישית של השירותים להעדפותיך.

עוגיות

האתר משתמש ב”עוגיות” (‘Cookies’, להלן: “עוגיות“) או קבצי מידע אחרים לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות האישיות של המשתמש, לאפיין את המוצרים המתאימים לו ולצרכי אבטחת מידע. העוגיות הינם קבצים גראפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי, המשובצים בדפי אינטרנט ושתפקידם לסייע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתר וכן נתוני קהל. תוכל למחוק את העוגיות בכל רגע אם אינך רוצה לקבל עוגיות, על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך, לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. עם זאת, נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק משירותי החברה ותכונות האתר.

מסירת מידע לצדדים שלישים והגבלת אחריות

החברה לא תישא בכל אחריות לתוכן המודעות והמידע הכללי והמסחרי שיפורסמו באתר, לרבות לתוכן שיועבר בין גולשי האתר במסגרת חוות דעת, המלצות, קישוריות אל מקורות ו/או מאגרי מידע ו/או שירותים ו/או אתרי תוכן אחרים וכיו”ב. למען הסר ספק, מובהר ומוסכם בזה, כי הצבת מודעות, קישוריות ומידע מסחרי באתר לא תתפרש כהצעה להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד או הסכמה או מתן חסות של האתר, במפורש או מכללא לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי המפרסמים באתר. כמו כן, החברה אינה נותנת חסות, מעודדת, מציעה, מסכימה או מביעה דעתה לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או רמתם ואיכותם של התכנים ו/או של כל מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים באתרים אחרים ו/או בכל תוכן, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות שהאתר או שאתרים אחרים מפנים אליהם וכל הסתמכות של המשתמש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה כאמור, לרבות במידע תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.

החברה תנקוט באמצעים סבירים ומקובלים על מנת לשמור ולמנוע העברת מידע אישי ומידע לא אישי לצדדים שלישיים, וזאת למעט המקרים הבאים:

  1. חלק מהשירותים באתר מנוהלים או מבוצעים על ידי צדדים שלישיים המהווים שותפים מסחריים של החברה, במסגרת שיתופי הפעולה הללו (כגון: שירות לקוחות, משלוחים, תהליך תשלום, שרתים, שירות פונקציונלי ותמיכה, וכו’) אנו עלולים להעביר, למסור או לשתף מידע על המשתמש. אנא שימו לב כי חברות אלה עשויות להימצא בתחומי שיפוט שונה ולהיות כפופים למדיניות פרטיות נפרדת אשר אנו ממליצים למשתמשים לעיין.
  2. בכל מקרה בו הפר המשתמש את מדיניות פרטיות זאת ואף את תנאי השימוש ו/או במקרים בהם בצע המשתמש או ניסה לבצע המשתמש ו/או מי מטעמו, באמצעות האתר ו/או בקשר אתו, פעולות המנוגדות להוראות תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, לרבות הוראות כל דין.
  3. בשל צו שיפוטי המורה לחברה למסור את המידע לצדדים שלישיים.
  4. בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מטעמו לבין החברה ו/או מי מטעמה.
  5. בכל מקרה בו תסבור החברה, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם של החברה, של המשתמש ו/או של צדדים שלישיים, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  6. במקרה בו העבירה ו/או המחתה החברה לצד שלישי את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש, לצדדים שלישיים, ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו.
  7. במקרה של עסקה ארגונית (למשל מכירת חלק ניכר מהחברה או מיזוג נכסים). במקרה שכזה, חברות כלולות שלנו או החברה הרוכשת תיטול על עצמה את הזכויות והחובות כמפורט במדיניות פרטיות זו.

משך זמן שמירת המידע שנאסף

החברה מכבדת את פרטיותך ואת שליטתך במידע האישי שלך ועל כן הנך רשאי בכל עת, לשנות, לעדכן או להסיר את המידע האישי שלך  על ידי פנייה אלינו contact@happyseniors.care. שים לב כי ככל שלא תבקש מאיתנו לעשות זאת, אנו נשמור את המידע הנאסף עליך כל זמן שיידרש באופן סביר על מנת לספק את שירותי החברה.

פרטיות קטינים

האתר מיועד לשימוש על-ידי מבוגרים, החברה אינה אוספת ביודעין מידע מילדים שגילם מתחת ל-13 שנים, אל לו למי שטרם מלאו לו 13 שנים להשתמש באתר או בשירותי החברה ואל לו לספק לחברה פרטי מידע אישי כלשהם דרך האתר או שירותי החברה. בכל מקרה בו תיוודע החברה לאיסופו של מידע של משתמש מתחת לגיל 13, החברה תמחק מידע זה.

 זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו המורשה בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק בידי האתר. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

אבטחת מידע

החברה מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי ושרתי החברה, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בו.

ככל שאתה מאמין שהמידע שלך טופל שלא בהתאם למדיניות שלנו, אנא פנה אלינו ישירות בכתובת contact@happyseniors.care.

יצירת קשר

במידה ויש לך שאלות נוספות או הערות בנוגע למדיניות הפרטיות, הינך מוזמן לפנות אלינו באמצעות בכתובת contact@happyseniors.care ואנו נעשה את מירב המאמצים לחזור אליך תוך זמן סביר.

דילוג לתוכן