תנאי שימוש – קשישים מאושרים (HappySeniors)

 

תאריך שינוי אחרון: מרץ, 2024

 

תנאי שימוש אלה (“תנאי השימוש“) מהווים הסכם מחייב מבחינה משפטית בין “קשישים מאושרים” (“אנחנו” או “החברה“) ובינך, משתמש באתר האינטרנט קשישים מאושרים HappySeniors,  המופעל על ידי החברה ו/או מי מטעמה (“האתר“) או בשירותי החברה כפי שיפורטו להלן. האמור בתנאי השימוש בלשון זכר נועד לנוחות בלבד, ומתייחס לנשים וגברים כאחד.

בכניסתך לאתר ושימוש בשירותי החברה, הנך מצהיר ומאשר שקראת והבנת את תנאי השימוש, את מדיניות הפרטיות שלנו (אשר יקראו ביחד להלן: “התנאים“). הנך מסכים להיות מחויב ולעמוד באופן מלא בתנאים, כמו גם לציית לכל החוקים והתקנות החלים על השימוש באתר ועל שירותי החברה.

אם אינך מסכים לתנאים עליך להפסיק להשתמש באתר ובשירותי  החברה לאלתר. מובהר כי תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות כפופים לדין הישראלי.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התנאים מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת, על כן אנו ממליצים למשתמשי האתר להקפיד לעיין ולהתעדכן בתנאים מעת לעת. המשך שימוש באתר ובשירותי החברה לאחר השינויים האמורים, מהווים את הסכמתך להיות כפוף לשינויים ללא כל הגבלה או הסתייגות.

שירותי החברה

החברה מציעה שירותי ייעוץ, השמות מטפלים, השמות עובדים, תוכן – מאמרים, סיפורים, סרטונים וכו’ ופרסום מוצרים ושירותים הקשורים להזדקנות, זקנה, גיל שלישי ורביעי וכו’.

 השירותים העיקריים המסופקים באתר הינם התיווך בין מטפלים למשפחות, כמו גם בין עובדים למעסיקים. החברה איננה מבטיחה מציאת עבודה או אחראית על איכות הטיפול הניתן ואינה אחראית לכל סכסוך שעלול להתעורר מהקשרים אלו.

החברה גובה דמי ההצלחה עבור שירותי התיווך נדרשים לאחר השמה מוצלחת של מטפל או עובד. מודל זה כולל השירותים המוצעים והסכומים הנגבים, עשוי להשתנות לאורך זמן. אנו נודיע למשתמשים על כל שינוי משמעותי דרך האתר שלנו או באמצעות דוא”ל.

האתר, והקבוצות שאנו מנהלים ברשתות החברתיות השונות, פועלים כמקשה אחת, להנגשת מידע מיקצועי ואיכותי, ושירותים ומוצרים בתחום הזקנה בארץ ובעולם. אנו מבקשים ליצור נקודת מפגש אחת לאנשים שמחפשים עיצה, סיוע ותוכם, איתור מטפלים, איתור מטופלים, הצעות עבודה, וחיפוש עבודה בתחומים טיפוליים ככלל, ובתחום הזיקנה בפרט.

באתר תוכלו למצוא מגוון של שירותים, תכנים ומידע לרבות תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual) או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): לוחות מודעות, הודעות, חוות דעת, תגובות, כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, קבצים, ניתוחים, תכנים, הערכות, קישורים, בטקסט, בתמונות ו/או בקול, וכל מידע אחר שיועמד לרשות המשתמשים באתר בכל אמצעי שהוא, הקיים כיום או שיהיה קיים בעתיד, לרבות באמצעות מכשירי הקצה השונים, בנוגע למוצרים ולנותני שירותים שונים. בכפוף לתנאי השימוש, תוכלו להשתמש במגוון שירותי האתר השונים.

באתר מתפרסמים הן תכנים שמקורם במשתמשי האתר והן תכנים שמקורם בחברה ו/או בבתי העסק.

קניין רוחני ורישיון שימוש

כל זכויות הקניין הרוחני באתר,  הנם רכושה של החברה בלבד ו/או החברה מחזיקה בזכויות שימוש בהן על ידי בעלי הזכויות. זכויות אלה חלות, בין היתר, על האתר, לרבות הנתונים והתכנים באתר,  עיצוב האתר, וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, מוצרים, תמונות וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותה של החברה מראש ובכתב.

אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, תמונות, מאמרים או בכל פרט אחר המתפרסם בו, בלא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה מראש ובכתב.

אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של החברה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).

נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, לעשות שימוש מסחרי או למכור כל חלק מן המידע הכלול באתר ללא הסכמתה הכתובה והמפורשת של החברה.  לשם קבלת אישור מראש ובכתב של החברה לפרסום המידע ניתן לפנות לחברה בכתובת contact@happyseniors.care

 הגבלות שימוש

הנך מתחייב שלא לעשות באתר, בתוכן ובשירותי החברה כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.

הנך מצהיר כי אתה מודע לאיסור המוחלט החל על כל שימוש באתר ובתכנים בו למטרות שאינן חוקיות או לכל מטרה אסורה בתנאי שימוש אלה. הנך מצהיר כי אתה מודע לכך שאינך רשאי לאסוף, להוריד או להעתיק בדרך כלשהי רשימות של משתמשים ומנויים או כל מידע אחר לגבי משתמשים באתר וכן לא לעשות כל שימוש במידע אודות משתמשי האתר ולא להעבירו לכל אדם או צד ג’ אחר. הנך מתחייב שלא להשתמש במערכת אוטומטית או להפעיל מערכת כזאת, לרבות “רובוטים”, “עכבישים”  (spiders)  ו-offline readers  ששולחים לשרתי האתר מספר פניות רב יותר מאשר אדם היה מסוגל להפיק באותו פרק זמן תוך שימוש בדפדפן אינטרנט מקוון קונבנציונלי.

החברה רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת משתמש לאתר או שירותי החברה אם לדעת החברה הפר תנאי מתנאי השימוש.

 פרטיות

הפרטיות שלך חשובה לנו. מדיניות הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש ואני ממליצים לקרוא ולעיין בקפידה לפני השארת פרטים וגלישה באתר.

ניוזלטר ורישום לאתר

השארת פרטיך באתר מהווה את הסכמתך כי מידע אודותיך, לרבות פרטיך האישיים יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של החברה וכי ייעשה במידע זה שימוש עפ”י שיקול דעתה של החברה ובהתאם להוראות כל דין. הנך מסכים לשימוש האמור במידע ומאשר כי השימוש בו לא ייחשב כפגיעה בפרטיותך ולא יזכה אותך בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו. הנך רשאי לבטל את הסכמתך זו באמצעות הלינק להסרה מרשימת התפוצה או באמצעות מנגנון ההסרה מרשימת תפוצת הניוזלטר בתחתית ההודעה האלקטרונית .

במהלך הרישום לאתר תתבקש לספק לחברה מידע שיכלול, בין היתר, את שמך המלא, כתובת דואר אלקטרוני, מען ומספר טלפון, קורות חיים, ופרטים אחרים הנדרשים לשירותים המוצעים באתר. חלק מהנתונים שתתבקש למסור הינם פרטי חובה – כלומר לא ניתן להירשם מבלי למסור פרטים אלו – פרטי החובה יסומנו באופן מפורש. בנוסף לפרטים אלו הינך מתבקש לבחור סיסמה, אשר תשמש לזיהויך לצורך קבלת השירותים. הינך אחראי באופן מלא לשמירת סודיות הסיסמה ומתחייב להודיע לחברה באופן מיידי על כל שימוש שאינו מורשה בסיסמה שלך ו/או על כל הפרת סודיות אחרת.

במסגרת ההרשמה לאתר מתאפשר קישור בין כתובת הדואר האלקטרוני אשר סופקה על ידך לחברה לבין חשבון הפייסבוק הפרטי שלך באתר פייסבוק (” חשבון הפייסבוק”). עם זאת, כדי לאפשר קישור בין חשבון הפייסבוק לאתר החברה, תידרש לתת הסכמתך מראש, באמצעות מסך אישור סטנדרטי של אתר פייסבוק. אישור הקישור בין חשבון הפייסבוק לאתר החברה מהווה הסכמתך לפרסום שמך ותמונת הפרופיל המופיעה בחשבון הפייסבוק שלך במסגרת האתר, לרבות, אך לא רק, לצד תגובותייך ו/או חוות דעתך.

תכני המשתמש

הנך רשאי להשתמש בבלוג שבאתר (להלן: “הבלוג“) בהתאם להוראות והנחיות שיינתנו מעת לעת על ידי החברה, ובכלל זה להוסיף תגובות (טוקבקים) או הודעות מטעמך, וכן לעיין בתגובות או הודעות שנכתבו על ידי החברה או משתמשים אחרים. בשימוש באתר ובמתן הסכמתך לתנאי השימוש, הנך מאשר כי ידוע לך כי החברה אינה מחויבת לנתר ולערוך התגובות והתכנים המועלים על ידי משתמשים אחרים והחברה אינה מוודאת את נכונותן ותוכנן.

החברה לא תישא בכל אחריות לכל אי התאמה, טעות, הטעייה, דבר שקר, סילוף, אי דיוק, זכויות יוצרים, לשון הרע, הוצאת דיבה, פגיעה בפרטיות, אמינות המידע או כל היבט אחר של התכנים האמורים או כל נזק מכל מין וסוג, שייגרם כתוצאה מצפייה, שימוש, או קריאה בפורומים או בתגובות.

 בשימוש באתר ובאישור תנאים אלה הנך מתחייב, כי תגובותיך באתר יהיו בהתאם להוראות כל דין, לא ייכללו כל חומר מהחומרים כדלקמן: כל חומר העלול לפגוע ברגשות הציבור, כל חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה, כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים, כל חומר המסייע, תומך, או מנחה לביצוע או מזהה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל, כל חומר המפר צווים שיפוטיים, פוגע בביטחון המדינה או מפר את הוראות הצנזורה, כל חומר המהווה לשון הרע, או תוכן המופנה לאדם מסוים, תוכן שאינו מכובד כלפי מישהו, משפיל, מטריד, או שיש בו כדי לפגוע ברגשותיו של אדם כלשהו.

עם שימושך באתר, הנך מצהיר ומתחייב כי (א) אתה הוא בעל הזכויות הבלעדי בתכנים שהועלו או שיועלו על ידך לאתר (ככל שיועלו), לרבות מודעות, הודעות, מידע, קבצים, תמונות, סרטונים וכיוצא באלה או שקיבלת את כל האישורים וההרשאות הנדרשים לשם כך; ו-(ב) כי אתה אחראי באופן בלעדי לתכנים ולמודעות המועלים על ידך לאתר, בקשר לשירותים ובכלל. בעצם מסירת התכנים לאתר, הנך מסכים כי ייעשה שימוש בתכנים אלה, לרבות פרסומם או הסרתם מהאתר, או פרסומם בכל מדיה אחרת הקשורה במישרין ובעקיפין לחברה. החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק מכל מין וסוג שנגרם כתוצאה מפרסום לא מורשה של תכנים על ידי משתמש באתר, לרבות בגין הפרת זכויות קנייניות, הזכות לפרטיות או זכויות אחרות של צדדים שלישיים.

מובהר כי החברה שומרת לעצמה את הזכות, להסיר מהאתר בכל עת ובלי לתת הודעה מראש על כך, תכנים שפורסמו על ידי משתמשים, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 הגבלת אחריות

החברה ו/או האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש  באתר, שלא על פי תנאי השימוש, תהא עילת התביעה אשר תהא.

החברה תעשה כמיטב יכולתה לספק שירות איכותי ככל האפשר ואולם לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת שירותים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בשירות הדואר האלקטרוני.

מובהר כי החברה אינה נושאת באיכות תכנים באתר לרבות תוכן ההרצאות ומידע הקיימים באתר ואינה נושאת באחריות לטיבן ולכל מצג בו נעשה שימוש בתכנים אלה. התכנים באתר מוצגים בתום לב, ומתוארים על ידי החברה באופן אובייקטיבי, תוך הישענות על פרטים שנמסרו על ידי צדדים שלישיים של החברה ועצם הצגתם באתר אינה מהווה המלצה מטעם החברה.

חלק מהיועצים והמומחים ונותני השירות המוצגים באתר אינם מהווים חלק מצוות החברה והחברה אינה מתחייבת לאיכות השירות אותו יקבל, ככל שיקבל המשתמש מאותם יועצים. עצם הופעתם באתר וסדר הופעתם באתר אינם מהווים כל המלצה  מהווה כל המלצה באשר לשירות שיקבל המשתמש מהם ולמשתמש לא תהא כל טענה לחברה בעניין.

קישוריות

באתר קיימים הפניות ו/או קישורים (Hyperlink) אל מקורות מידע או משאבים אחרים המצויים על אתרים אחרים ברשת האינטרנט ומהם. קישורים אלה עשויים להשתנות מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה של החברה. אם לא נאמר אחרת, קישורים אל אתר אינטרנט זה וממנו לא יתפרשו כהבעת תמיכה או מתן חסות במפורש או במשתמע על ידי החברה לגבי אותם מקורות אחרים. כל קישורית המופיעה באתר הינה לנוחיות המשתמש בלבד והחברה אחראית בכל צורה שהיא לכל אתר חיצוני אליו מפנה הקישוריות, אינה מפגינה כל מצג באשר לאתר חיצוני זה, ואינה מאמצת תוכנו. השימוש בקישוריות הינו על אחריותו המלאה של המשתמש.

החברה אינה אחראית למידע המוצג באתרים המקושרים, תקינות, זמינות ולמהירות פעולתם של הקישורים לאתרים אחרים הנמצאים באתר זה ולא תהא אחראית בגין כל נזק, אבדן או הפסד, מכל סוג שהוא, אשר נגרם מהסתמכות על או שימוש במידע הניתן במסגרתם. כל שימוש במידע באתרים אלה יעשה על אחריותו של המשתמש.

שיפוי

המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את החברה, מנהליה, עובדיה, נציגיה, בעלי מניותיה, וכל הפועלים מטעמה ו/או עבורה וכל גורם אחר הקשור באספקת שירותי החברה, מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או תשלום שייגרמו להם, מכל מין וסוג, לרבות בגין שכר טרחה עורך דין והוצאות משפטיות, עקב הפרת תנאי שימוש אלו ו/או הוראות החוק על ידי המשתמש, וכן עקב כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתועלה כנגדם על ידי כל צד שלישי שהוא, בגין הפרה כאמור. למען הסר ספק מובהר כי, אחריות המשתמש אין בסעיף שיפוי זה בכדי לגרוע מסעדי החברה על פי כל דין.

סיום תנאי השימוש

באפשרותך לסיים התקשרותך עם החברה בכל עת על ידי יציאה מאתר האינטרנט. החברה עשויה להפסיק את גישתך לכל או חלק כלשהו של האתר או שירותי החברה בכל עת, עם או ללא סיבה, עם או ללא הודעה מוקדמת.

בכל עניין, שאלה ו/או בקשה, אנא פנו אלינו באמצעות: contact@happyseniors.care